Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Az Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák Ihász-Giber Eszter (képviseli: Ihász Csaba) egyéni vállalkozó, mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által értékesített szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

A szerződés tárgya:

Megrendelő jelen Általános szerződési Feltételeket elfogadja, megbízza Szolgáltatót esküvőjük, egyéb eseményük, életük megörökítésével, melynek részleteit a szerződés tartalmazza.

Az ÁSZF hatálya:

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a megrendelt szolgáltatásokra szóló megállapodás feltételeit, valamint a Szolgáltató és Megrendelő között szerződéskötéssel keletkező jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket.

Jelen ÁSZF 2020. április 01. napján lép hatályba, és határozatlan időre szól.

Adatkezelési szabályok:

Részletes leírás elérhető Szolgáltató weboldalának Adatvédelem menüpontjában.

Árak, megvásárolható termékek, szolgáltatások köre:

Ihász-Giber Eszter egyéni vállalkozó által értékesített szolgáltatások digitális termékek. Az ajánlatban megadott szolgáltatás ára bruttó ár. Ihász-Giber Eszter egyéni vállalkozó áfa mentes, az ÁFA értéke 0% (AM, Adómentes). A számlát a szolgáltatás tartalmazza.

Értékesített szolgáltatások, annak tartalma:

Egyes csomagok tartalma megtalálható az ajánlatban és a szerződésben feltüntetve, ezen felül a felsorolt általános tartalmak a szolgáltatás részét képezik:

-Online, írásos ajánlatkészítés.
-Személyes megbeszélés Szolgáltató székhelyén a csomagtartalmakról, ajánlatkérő igényeiről, valamint a szerződés pontjainak és a munkavégzésnek közös átbeszélése. Amennyiben Szolgáltató székhelyén ez a nagy távolság miatt nem lehetséges úgy telefonon, írásban vagy egyéb online formában.
-Egyeztetés az esküvő programjáról, valamint egy utolsó egyeztetés az esküvőt megelőző 1-2 hétben.
-Biztosított technikai felszerelés.
-Videó/fotó készítése (forgatás/fotózás a helyszínen) az előre egyeztetett programterv alapján, csomag függvényében + 1 fő operatőrrel/fotóssal
-Post produktion – film: szerkesztés, vágás, feliratozás, esetleges számítógépes grafikai és egyéb (színkorrekció, hang) utómunkálatok.
-Post produktion – fotó: válogatás, szerkesztés, alap retus, korrekciós utómunkálatok.
-Videók/fotók tárolása merevlemezen.
-Videók/fotók leválogatása, feldolgozása.
-Videók/fotók átadása online transzferrel (Google Drive, wetransfer), valamint ezen tárhelyen 
történő tárolás és ezáltal hozzáférés biztosítása előre megbeszélt időpontig.

Szolgáltatás megendelésének menete:

Megrendelő a www.findyourmoment.hu weboldalon vagy emailben az info@findyourmoment.hu email címen egyedi igényei megadása valamint a kapcsolati űrlap előre beállított pontjai alapján árajánlatot tud kérni Szolgáltatótól. Amennyiben Megrendelő számára Szolgáltató ajánlata megfelelő, úgy azt írásban megrendelhető, melyről Szolgáltató írásos visszaigazolást, szerződést küld, melyben felek az ajánlatban szereplő feltételeket rögzítik.

Ezt követően Felek megbeszélnek egy időpontot, ahol a nap programját valamint a szolgáltatás részleteit személyesen is átbeszélik. Ez a találkozó időben nem előzheti meg az írásos szerződéskötést is.

Szolgáltató mindennemű hivatalos kommunikációjának felülete az e-mail-es, írásos forma.

Az ajánlatkérés még nem minősül szerződéskötésnek. A dátum foglalása szolgáltató részéről a szerződés aláírása és a foglaló kiegyenlítése után történik.

Videó/fénykép felhasználása:

Megrendelők jelen szerződés aláírásával hozzájárulnak, hogy a Szolgáltató a jelen szerződés keretében készült filmfelvételeket/fényképekt saját üzletszerzése érdekében, promóciós tevékenysége során, weblapján, egyéb megjelenési formáin felhasználja. Amennyiben Megrendelők valamely filmfelvétel/fénykép ilyen célú felhasználásához nem járulnak hozzá, úgy a Szolgáltató köteles a Megrendelők ilyen irányú kérésének eleget tenni és az adott felvétel(eke)t/fénykép(ek)et a Megrendelő kérésének kézhezvételének időpontjától számítottan felhasználni nem jogosult.

Amennyiben Megrendelő nem járul hozzá, azt a szerződésben a „Szerzői jog és a felhasználás joga ” pontban írásban szükséges jelezni.

Ellátás szolgáltató részére:

Megrendelő vállalja, hogy Szolgáltató számára vacsorát és italfogyasztási lehetőséget (alkoholmentes üdítő vagy víz) biztosít (2 főre), lehetőség szerint az események történésének helyszínéhez közel, hogy vacsora alatti esetleges történésekre időben reagálhasson. Amennyiben a vacsora nem kerül biztosításra, Szolgáltató maximum 2 órára elhagyhatja az esküvő helyszínét, hogy vacsorázhasson. Az ezen idő alatti felvételek hiánya Szolgáltatónak nem róható fel.

Filmkészítés/fényképkészítés feltételei:

Megrendelő teljes szabad kezet ad a film/fotó vizuális megjelenésében. Szolgáltató nem tudja garantálni, hogy az esküvőn, egyéb eseményen résztvevő összes vendég szerepleni fog a felvételeken.

A Szolgáltató a későbbi esetleges félreértések elkerülése érdekében már most tájékoztatja a Megrendelőket, hogy a filmfelvételeket/fényképeket az esküvő, egyéb esemény történései, helyszíne, környezete jelentős mértékben befolyásolja. Megrendelők jelen szerződés aláírásával kijelentik, hogy ezen tájékoztatást megértették és elfogadják. A Szolgáltató kizárólag a Megrendelők által biztosított feltételek alapján tudja ellátni tevékenységét, természetesen azzal, hogy a Szolgáltató szolgáltatását az esküvő, egyéb esemény történései, helyszíne, környezete által meghatározott kereteken belül alapján a legjobb szakmai tudása szerint végzi el.

Felek rögzítik, hogy Megrendelő a jelen szerződés aláírását megelőzően megismerte a filmfelvételek/fényképek művészi irányát (stílusát), valamint a Szolgáltató korábbi munkáiból válogatást, referenciaanyagot látott, továbbá azok Megrendelő számára folyamatosan elérhetőek Szolgáltató weboldalán (www.findyourmoment.hu). Megrendelők kijelentik, hogy a Szolgáltató videó/fotó-stílusra vonatkozó tájékoztatását megértették, azt tudomásul vették, elfogadták, és ezen tájékoztatás, valamint a Szolgáltató által közzétett film-/fotóanyagok alapján kötik meg a jelen szerződést.

Film-/fényképkészítés időtartama:

Az időtartam a szerződésben kerül meghatározásra. Szolgáltató ezen időn felül kizárólag felár ellenében készít felvételeket, melynek árát az árajánlatban és szerződésben is meghatároz.

Szolgáltató legfeljebb hajnali 1 óráig látja el tevékenységét, ezen felül a maradás felár ellenében lehetséges.

Vágás és válogatás:

A felvételek/fényképek leválogatását minden esetben Szolgáltató végzi, legjobb szakmai tudása és vizuális érzéke alapján.

A végleges film vágását szintén Szolgáltató készíti el, általa választott zenére, audio- és vizuális érzéke alapján.

Nagyobb módosítás a filmben/fényképeken csakis felár ellenében lehetséges (Egy-egy jelenet cseréje díjtalan). A módosítás ára alkalmanként 2.500,- Forint, amely a végszámlával kerül kiszámlázásra. A teljes filmek újravágására és/vagy zene újraválasztására nincs lehetőség.

Fotókönyv/Fotómagazin:

Megrendelő a www.findyourmoment.hu weboldalon látott mintaanyag alapján rendeli meg a fotókönyvet/fotómagazint, annak szerkesztését Szolgáltató végzi, legjobb szakmai tudása és vizuális érzéke alapján. A fotókönyv/fotómagazin árát a www. findyourmoment.hu weboldal illetve a szerződés tartalmazza.

Nyersanyag:

Szolgáltató a Megrendelő részére nyersanyagot (szerkesztetlen képet, videót) nem ad át!

Online felhasználás:

Megrendelő tudomásul veszi, hogy online platformon Szolgáltató munkáját, kiváltképp az ajándékba kapott fénykép(ek)et/film(ek)et logóval ellátva, vagy Szolgáltatót megjelölve publikálja.

Zene használat:

Szolgáltató tájékoztatja Megrendelőt, hogy Internetes felhasználásra kizárólag megvásárolt jogdíjú zenét lehet felhasználni. Online felületre fel nem töltött videóhoz (ami csak saját felhasználásra készül, és soha nem kerül publikálásra) igény szerint bármilyen zene (így pl. a felvétel valós hangjában elhangzó zeneszámok is) felhasználható.

Ajándék leírása:

Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató által a csomagon felül ajándékba kapott szolgáltatást a Szolgáltató módosíthatja, megváltoztathatja, de ezt minden esetben írásban közölnie kell Megrendelővel.

Lehetséges fizetési módok:

Megrendelő köteles a szerződéskötéskor az alapárból számított 40%-os, legfeljebb 100.000,- Ft-os foglaló megfizetésére (átutalás esetén megjegyzésként a nevet, az esküvő dátumát és a számla sorszámát szükséges feltüntetni).

A lakodalom végén, távozáskor a teljes összeg 100%-a (mínusz a foglaló) fizetendő.

Megrendelő biztosítja Szolgáltatót afelől, hogy menyecsketánc és / vagy a rendelkezésre állási idő lejárta után Szolgáltatót megvárja, és a lakodalmat nem hagyja addig el hosszabb időre (pl. menyecske-tánc utáni átöltözés, tusolás, stb.).

Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben ez meghiúsul, úgy 10 perc várakozási idő után egy óra túlóra kerül felszámolásra.

Lemondási feltételek:

Megrendelő a szerződést írásban az alábbi feltételekkel mondhatja fel:

121 nappal a munkavégzés előtt: ingyenes
120 – 61 nappal a munkavégzés előtt: a teljes ár 70%-a
60 nappal – munkavégzés napján: a teljes ár 100%-a

fizetendő legkésőbb 14 nappal az írásos felmondást követően. Fizetés módja: lásd fizetési tájékoztató pontban.

Lemondás esetén a foglaló minden esetben Szolgáltatónál marad, valamint a lemondási feltételekben feltűntetett időkeretek függvényében további lemondási díj fizetendő, melyből a foglaló levonódik.

Vis major helyzet kezelése:

Ha a fotózás/filmezés lebonyolítására/megtartására a meghatározott időpontban/időpontokban foglalt napon vis maior miatt nem kerülhet sor, a Megrendelők kötelesek a vis maiorról való tudomásszerzést követően haladéktalanul a meghatározott fotózás/filmezés lebonyolítására meghatározott nap helyett újabb dátumot egyeztetni a Szolgáltatóval. A vis maiorról való tudomásszerzést követő 30 napon belül a Megrendelők – a Szolgáltatóval folytatott egyeztetés alapján – kötelesek új dátumot meghatározni a fotózás/filmezés elvégzésére.

Ha a Megrendelők a 30 napos határidőn belül – a Szolgáltatóval folytatott egyeztetés alapján – új dátumot nem határoznak meg, úgy a Szolgáltató jogosult a meghatározott foglaló megtartására.

A Felek tudomásul veszik, hogy vis maior körülménynek kell tekinteni azokat az előre nem látható és emberi erővel elháríthatatlan körülményeket (pl.: háború, földrengés, árvíz, tűzvész, természeti katasztrófa, szokatlanul kedvezőtlen időjárás, háború vagy más katonai, illetve terrorcselekmény, sztrájk, egészségügyi vész-, és veszélyhelyzet, karantén, járvány miatti korlátozások stb.), amelyek nem függnek a Felek akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott felet a szerződéses kötelezettségének teljesítésében.

Felek megállapodnak, hogy a vis maiorra vonatkozó rendelkezéseket rendelik alkalmazni a Megrendelőknek vagy valamelyiküknek az előre nem látható, váratlan és a Rendezvény megtartását megakadályozó betegsége, balesete esetére, valamint a Megrendelők valamelyikének szülőjének, testvérének, gyermekének váratlan elhalálozása esetén.

Amennyiben Megrendelő kijelenti, hogy az esküvőt nem szeretné új időpontban megtartani, Megrendelő kijelentése lemondásnak minősül, így Szolgáltató a foglaló visszatérítésére nem kötelezhető.

Ezen felül Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatónak az esküvő napján, vagy esküvő utáni fel nem róható vis major (pl. kártyameghibásodás, tároló merevlemezek meghibásodása) esetén semmiféle kártérítési igénnyel nem élhet, de ebben az esetben a foglaló visszajár Megrendelőnek.

Szolgáltató ettől függetlenül kijelenti, hogy úgy készül, hogy a kockázatot minimálisra csökkenti (pl. tartalék memóriakártya, tükrözött tárolás több merevlemezen).

Munkavégzés tömeges rendezvényen (esküvő, rendezvény, keresztelő stb.):

A Megrendelő köteles vendégeit időben tájékoztatni arról, hogy az adott rendezvényen képmás és hangfelvételek készülhetnek a vendégekről.
A Megrendelő köteles a Szolgáltató tájékoztatni arról, ha valaki nem szeretne szerepelni a felvételeken. Az elmulasztott tájékoztatásért a felelősség a Megrendelőt terheli.
Megfelelő tájékoztatás esetén a Szolgáltató a kérést köteles betartani, továbbá tájékoztatja a Megrendelőt, hogy amennyiben az adott személy tudatosan az adott esemény középpontjában tartózkodik, ezzel hátráltatva Szolgáltató munkáját, úgy a Szolgáltató nem tudja garantálni a felvételek elkészítését.

Megrendelő a szerződéskötéskor egy hozzájárulási nyilatkozatot és egy adatvédelmi tájékoztatót is kézhez kap, valamint azt Szolgáltató részére is szükséges aláírnia egy példányban.

A hozzájárulási nyilatkozat a képmás és hangfelvétel készítéséhez és felhasználásához a 2013. évi V. törvény („új Ptk – Polgári Törvénykönyv”) 2:48. §. alapján, az adatvédelmi tájékoztató pedig a GDPR rövidítés az Európai Parlament és a Tanács 2016/679/EU rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló jogszabály alapján kerül megállapításra, azokat figyelembe véve kerül megfogalmazásra.

Záró rendelkezések:

Az esküvő, egyéb rendezvény napjának végleges időtervét és a Megrendelő által igényelt kezdés időpontját Szolgáltató az esküvőt megelőzően, legkésőbb egy héttel korábban megkapják.

A rendelkezésre állási idő után Szolgáltató tájékoztatja Megrendelőt, hogy a rendelkezési idő lejárt, és megkérdezi, hogy a szerződésben foglalt túlóra díj ellenében igényt tart-e további szolgáltatásokra.

Szolgáltató az esküvő, egyéb rendezvény napján legjobb tudása szerint készíti el a felvételeket. Szolgáltató kijelenti, hogy nem jelenik meg az esküvő napján ittas, illuminált, átbulizott vagy egyéb olyan állapotban, amely munkavégzését, az elkészített felvételek minőségét befolyásolná.

Szolgáltató kijelenti, hogy az esküvő napján elérhető, és rendelkezésre áll a megbeszéltek alapján az esküvő teljes ideje alatt.

Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF körében alvállalkozót, egyéb közreműködőt igénybe venni.

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.